Tag Archives: Tambour Carpe Diem

Tambour Carpe Diem: Lời khẳng định về thực tài của Louis Vuitton

Louis Vuitton tiếp tục phô diễn tài nghệ chế tác qua Tambour Carpe Diem Automaton Minute Repeater, chiếc đồng hồ điểm chuông tôn vinh motif memento mori với hình tượng chú rắn sống động có thể di chuyển trên mặt số mỗi khi kích hoạt chức năng điểm chuông.

Continue reading