About us

MANAGEMENT

CEO / Editor in Chief – Nguyễn Hữu Hôn

General Manager – Jason Dang

EDITORIAL BOOARD

Managing Editor – Hải Yến

Editor – Lương Tôn Bình

Reporter – Quân Trần

Contributing Editor – Vincent Pham

CREATIVE

Art Director – Thanh Dương

MARKETING

Marketing Department – Huỳnh Thùy

ADVERTISING

Sale Department – Trinh Đinh

PUBLISHER

Chịu Trách Nhiệm Xuất Bản Giám Đốc: Nguyễn Thế Sơn

Chịu Trách Nhiệm Nội Dung Tổng Biên Tập: Lê Thu Hương

Biên Tập: Phương Lam Giang

HEART MEDIA SINGAPORE

Ceo/Publisher: Olivia Burlot

Associate Publisher (Malaysia): Kelvin Tan

Executive Directors: Julian Peh/Gael Burlot

Editor in Chef: Ashok Soman

ADDRESS: 

Park 4, Vinhomes central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Dist Bình Thạnh, HCM City