About us

MANAGEMENT
CEO / Editor In Chief: Nguyễn Hữu Hôn
General Manager: Jason Dang

EDITORIAL BOOARD
Biên Tập Viên/Associate Editor: Hải Yến, Đoàn Bách
Phóng Viên/Reporter: Quân Trần, Linh Tú
Sản Xuất/Producer Nguyễn Phạm Hữu Hoan
Cộng Tác Viên/Contributing Editor: Vincent Phạm

CREATIVE
Giám Đốc Nghệ Thuật/Art Director: Thanh Dương

MARKETING
Marketing Department: Huỳnh Thùy, Hà Nguyễn

ADVERTISING
Phụ Trách Quảng Cáo/Sales Department: Trinh Đinh, Loan Nguyễn

PUBLISHER
Chịu Trách Nhiệm Xuất Bản Giám Đốc: Nguyễn Thế Sơn
Chịu Trách Nhiệm Nội Dung Tổng Biên Tập: Lê Thu Hương
Biên Tập: Phương Lam Giang

HEART MEDIA SINGAPORE
Ceo/Publisher: Olivia Burlot
Associate Publisher (Malaysia): Kelvin Tan
Executive Directors: Julian Peh/Gael Burlot
Editor in Chef: Ashok Soman