Tag Archives: nhà sưu tầm

WOW Vietnam #Festive 2018 – Dấu ấn của kiệt tác

Vượt khỏi ranh giới của chuẩn mực thông thường, kiệt tác là những sáng tạo tinh xảo, những thành tựu đỉnh cao của một nghệ sĩ. WOW Vietnam #Festive 2018 là một ấn phẩm đặc biệt về những kiệt tác như thế.

Continue reading