Tag Archives: Ổ khoá thời gian

Đồng hồ Hermès Kelly: “Hạ chốt, cài then” những khoảnh khắc khó quên

“Điểm chung của mọi tạo tác Hermès là phong cách,” Laurent Dordet, CEO ngành hàng đồng hồ Hermès từng nói. “Ổ khoá thời gian” Hermès Kelly cũng không phải ngoại lệ.

Continue reading