Tag Archives: Nicolas Baretzki

WOW’s Talks: Nicolas Baretzki và sự bứt phá không ngừng của Montblanc

Giám đốc điều hành Montblanc, Nicolas Baretzki vừa chia sẻ với chúng tôi về những cập nhật của năm 2020 trong bối cảnh thế giới đang trải qua với những đổi thay chưa từng có.

Continue reading