Tag Archives: Nhà vô địch đấu kiếm Miles Chamley-Watson

Miles Chamley-Watson x Richard Mille: Thay đổi để dẫn đầu

Nếu quyết định tìm hiểu về người dẫn đầu đã vượt qua những lời sáo rỗng về đấu kiếm, một trong những môn thể thao thú vị nhất thế giới, có thể bạn sẽ biết đến thành viên mới nhất của gia đình Richard Mille – Nhà vô địch đấu kiếm Miles Chamley-Watson!

Continue reading