Tag Archives: Daniel Su

My First Watch: Nhà sưu tầm Daniel Su và kỷ niệm về chiếc đồng hồ đầu tiên

Có rất nhiều cách để bắt đầu một câu chuyện. Và với tôi, câu chuyện bắt đầu từ chiếc đồng hồ mà bố tặng khi bước vào ngưỡng cửa đại học.

Continue reading

WOW’s Talks: Trò chuyện cùng nhà sưu tầm đồng hồ Daniel Su

Có rất nhiều cách để bắt đầu một câu chuyện. Và với Daniel Su, câu chuyện của anh bắt đầu từ chiếc đồng hồ mà bố tặng khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Vào lúc ấy, chính anh cũng không ngờ rằng món quà của bố đã dẫn dắt anh trở thành một một nhà sưu tầm đồng hồ chuyên nghiệp.

Continue reading