Tag Archives: D-Cave

Bulova x D-Cave Computron: Tiếp cận không gian thực tế ảo Metaverse

Metaverse không phải là một khái niệm mới, nhưng có thể còn rất xa lạ với nhiều người. Cụ thể, đây là một thế giới ảo – nơi chúng ta có thể sở hữu tài sản số và tương tác xã hội với nhau thông qua sự hỗ trợ của các thiết bị thực tế ảo AR và VR.

Continue reading