Tag Archives: Tambour Slim Vivienne Jumping Hours

Louis Vuitton Tambour Slim Vivienne Jumping Hours: Sự kết hợp của đồng hồ với tính nghệ thuật

Có những lúc chúng ta trông ổn, và có những lúc thời gian cũng vậy. Bộ sưu tập Louis Vuitton Tambour Slim Vivienne Jumping Hours là một ví dụ điển hình. Thương hiệu thời trang cao cấp đã đạt tới đỉnh cao khi kết hợp thế giới của đồng hồ cao cấp với những kịch tính của nghệ thuật.

Continue reading