Tag Archives: Tambour Jacquemart Minute Repeater “200 Years”

Tambour Jacquemart Minute Repeater “200 Years” – Lời khẳng định tiếp theo của Louis Vuitton

Hơn cả một chuyến phiêu lưu, việc trở thành một nhà chế tác đồng hồ vĩ đại là một sứ mệnh cao cả với Louis Vuitton khi đã cam kết rất nghiêm túc. Cuộc viễn chinh lần này của thương hiệu mở ra cho chúng ta một vũ trụ rộng lớn, song được thu nhỏ lại trong tầm mắt.

Continue reading