Tag Archives: Defy Skyline

WOW’s Talks: Trò chuyện cùng Julian Tornare – CEO của thương hiệu Zenith

Khi trao đổi cùng chúng tôi, Julian Tornare – CEO của thương hiệu Zenith đã chia sẻ tầm nhìn của ông về các giá trị kinh doanh và ngành chế tác đồng hồ. Đồng thời nêu bật những điểm đáng chú ý về thế hệ Defy Skyline và Revival A3642 mới.

Continue reading