Tag Archives: Dây đeo đồng hồ cao cấp

Dây đeo đồng hồ và những kỳ công không thể kể hết bằng lời

Chúng tôi đã khép lại một năm hành trình tìm hiểu về dây đeo đồng hồ với một nghiên cứu ngắn gồm dây da và dây vải bên cạnh một số chi tiết liên quan khác. Tuy nhiên, dây kim loại hoặc gốm không nằm trong hạng mục nghiên cứu lần này.

Continue reading