Tag Archives: Davide Cerrato

WOW’s Talks: Davide Cerrato nói về chương mới của thương hiệu HYT Watches

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Davide Cerrato – CEO đương nhiệm của HYT Watches đã chia sẻ những dự định của ông trong tương lai cùng thương hiệu đồng hồ vừa hồi sinh.

Continue reading