20190112-iwc-02

Grainger Herr nói: “Tôi nghĩ Manufakturzentrum là một trong những mấu chốt kinh doanh của chúng tôi. Bạn yêu thương hiệu này, yêu thiết kế và câu chuyện phía sau, nhưng ở đây bạn sẽ thấy được tận mắt tình yêu ấy, sự tỉ mỉ, khéo léo và nhiệt huyết được truyền vào từng chiếc đồng hồ IWC. Đó là một lời khẳng định cho những gì thương hiệu này đại diện.”

Comments are closed.