20200312-rolex-10

Con dấu màu xanh đi kèm với mỗi chiếc đồng hồ Rolex là biểu tượng của những chiếc đồng hồ bấm giờ Superlative. Chỉ định độc quyền này chức thực rằng nó đã trải qua một loạt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt của Rolex trong các phòng thí nghiệm theo các tiêu chí riêng, bên cạnh chứng nhận COSC chính thức cho bộ máy.

Comments are closed.