About us

MANAGEMENT
Ceo / Editor In Chief Nguyễn Hữu Hôn

ADVISOR
Strategy Advisor Trần Hà Mi

EDITORIAL BOOARD
Biên Tập Viên/Associate Editor Hồ Hải Yến
Phóng Viên/Reporter Quân Trần, Linh Tú
Sản Xuất/Producer Nguyễn Phạm Hữu Hoan
Cộng Tác Viên/Contributing Editor Vincent Phạm

CREATIVE
Giám Đốc Nghệ Thuật/Art Director Võ Nguyễn Thành An

MARKETING
Phụ Trách Thương Hiệu Jason Đặng
/Marketing & Brand Manager
Marketing Department My Nguyễn/Thanh Hồ/Duyên Nguyễn

ADVERTISING
Phụ Trách Quảng Cáo/Sales Manager Trinh Đinh/Loan Nguyễn

PUBLISHER
Chịu Trách Nhiệm Xuất Bản Giám Đốc: Nguyễn Thế Sơn
Chịu Trách Nhiệm Nội Dung Tổng Biên Tập: Lê Thu Hương
Biên Tập Phương Lam Giang

HEART MEDIA SINGAPORE
Ceo/Publisher Olivia Burlot
Associate Publisher (Malaysia) Kelvin Tan
Executive Directors Julian Peh/Gael Burlot
Editor Chef Jonathan Ho